Şirketler, farklı yaş grupları ve gelişim dönemleri, sosyal ve kültürel çevrelerden bir araya gelen bireylerden oluşan bütünlerdir. Bu bütünün parçalarının zaman içerisinde birbirlerinden etkilenmemeleri kaçınılmazdır. Bu etkileşim süreci olumlu ve olumsuz yönde olabilir ve kurumlar bunu olumlu yönde kazanımı arttırabilmek amacıyla bireysel ve grup çalışmalarına ihtiyaç duyarlar. Çalışan bireylerin, kişisel gelişimindeki olumlu kazanımlar, kurumun olumlu yönde etkilenmesini sağlayarak kurumsal yapının da sağlam temeller üzerine kurulmasına yardımcı olur.

Aysel Şentürk Gelişim ve Danışmanlık Merkezi olarak her kurumun kendi içerisinde bulunan işleyiş sistemini araştırarak bu sistemin kendine özel yapılarını ve işlevlerini de göz önünde bulundurarak psikologlardan oluşan danışmanlarımızla hem bireysel eğitimler hem de çalışan bireylerin faydalanacağı birebir çalışma ve eğitim programları geliştirerek uygularız.

 • Etkili iletişim becerileri

 • Zaman yönetimi

 • Eğiticinin eğitimi

 • Etkili sunuş teknikleri

 • Takım çalışması ve sinerji yaratmak

 • Stres yönetimi

 • Toplantı yönetimi

 • Orta düzey yönetici eğitimi

 • Motivasyon

 • Kişisel verimlilik ve başarı eğitimi

 • Problem çözme becerileri